|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

ქართული ჟურნალისტიკის დღევანდელობა

ქართული ჟურნალისტიკა დღეს კრიტიკის საგნადაა ქცეული. მოსახლეობის  აზრი ამ საკითხზე  ორად იყოფა. ნაწილი მიიჩნევს, რომ   არაობიექტურობა ჭარბობს. თავად ჟურნალისტებისთვის,  დღეს,   მედია თავისუფალია. ავტორი: ნინო ძოწენიძე